Öppettider

Butiken upphör den 4:e juli 2013 p.g.a. åldersskäl men vi säljer fortfarande doktorsringar, hattmärken och frimurarringar. 

Våra adressuppgifter hittar Du under fliken KONTAKT


Axel Ohlsson AB, Box 416, 351 06 VÄXJÖ, info@axogold.se